เป็น meter ที่มีด้ามจับวัดความเข้มแสงเป็น mw/cm/2 ขั้นตอนคือเปิดสวิตซ์ที่ตัวmeter นำด้าม
      จับส่องที่โคม uv โดยตรง~ 1-2 วินาทีแล้วอ่านค่าจะได้ความเข้มแสงเป็น mw/cm2