ลักษณะเป็นจานนิยมใช้กับระบบ uv ที่เป็น conveyor มี 2 รุ่นคือ uv integrator 140 และ uv mini
     ค่าที่วัดได้เป็น mj/cm2 การใช้งานให้เปิดสวิตซ์แล้วคว่ำหน้าของ Meter ลงเนื่องจากตัวรับแสง (sensor)
     อยู่ด้านล่างของ meter ผ่านสายพาน conveyor แล้วอ่านค่าเป็น ตัวเลข Digital.