อุปกรณ์วัดพลังงานแสงยูวี (UV Disc)

               เป็นอุปกรณ์ที่นำไปวัดแสงยูวีที่กำเนิดจากหลอดยูวี สามารถนำไปใช้กับเครื่องยูวีระบบสายพานโดยให้
       อุปกรณ์นี้ผ่านด้านใต้ของหลอดยูวี เช่น ตู้อบด้วยระบบยูวี และเครื่องถ่ายเพลทด้วยหลอดยูวี
      ซึ่งโดยปกติจะมีใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์, อุสาหกรรมสิ่งพิมพ์, การผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์
      หรืออื่นๆการใช้งานของอุปกรณ์นี้ จะต้องวางคว่ำหน้าลง เพื่อที่ตัวตรวจจับ (เซนเซอร์)แสงยูวีซึ่งอยู่ด้านหลังของ
      เครื่องได้รับแสงยูวีขณะที่เคลื่อนผ่านหลอดยูวี ซึ่งมีช่วงคลื่นอยู่ระหว่ง 250ถึง 410 นาโนมเมตร (nm)       
      และอุปกรณ์นี้จะคำนวณค่ารังสีที่แผ่ออกมาเทียบกับเวลาที่เคลื่อนตัวผ่าน หลังจากนั้นก็จะแสดงค่าที่ได้ออกมา
      ทางจอแอลซีดีที่เป็นค่าพลังงาน มิลลิจูลต่อตารางเซ็นต์ (mJ/cm2) ปริมาณพลังงานที่วัดค่าออกมาได้นั้น
      จะสามารถให้ผู้ใช้งานนำไปตรวจสอบและพิจารณาได้ว่าหลอดที่ใช้อยู่นั้น เสื่อมสภาพแล้วหรือยัง ซึ่งจะทำให้
      ประหยัดรายจ่ายในการเปลี่ยนหลอดที่เร็วเกินไป หรือเสียหายจากผลผลิตกรณีเปลี่ยนหลอดช้าจนเกินไป

 

รุ่น : A002400
ชนิดของหน้าจอ ตัวเลขแอลซีดี 6 หลัก
ช่วงพลังงานที่วัด 0 - 5,000 มิลลิวัตต์/ตารางเซ็นต์
ตัวเลขที่แสดงได้บนหน้าจอ 0 – 999.999 มิลลิจูล/ตารางเซ็นต์
ช่วงคลื่นที่วัด
250 – 410nm, สูงสุดที่ 330 nm
อุปกรณ์ป้องกันความร้อน มี
อุณหภูมิโดยรอบสูงสุด 110 องศาเซ็นติเกรด เป็นเวลา 10 วินาที
ชนิดของแบตเตอรี่ ลิเที่ยม, 3.6 โวลท์
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน 100 ไมโครแอมป์
วัสดุที่ใช้ทำโครงอุปกรณ์ อลูมิเนียม
ขนาดของอุปกรณ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม., หนา 12 มม.
น้ำหนัก 140 กรัม โดยประมาณ