หลอดยูวี
UV LAMP

 

 
หลอดยูวีอบสี
 
หลอดฆ่าเชื้อยูวี
   
   

 

          หลอดยูวี (UV LAMP) ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ดีในช่วงคลื่นแสงซี (UVC) แต่สามารถปรับแต่งนำไปใช้งานกับ
     ช่วงคลื่นแสงเอได้ (UVA) หรือช่วงคลื่นแสงอื่นๆที่สามารถมองเห็นได้ บริษัทฯ มีหลอดยูวี ที่มี กำลังวัตต์, ขั้วเซรามิค,
     สายไฟและรูปร่างขนาดที่แตกต่างกันหลายแบบ รวมถึงสามารถเทียบหลอดยูวีได้หลายชนิด หรือบางกรณีก็สามารถจัดหา
     ยี่ห้อและรุ่นของหลอดยูวีให้ตรงตามแบบเดิมที่ใส่มากับเครื่องผู้ผลิตที่ท่านใช้งานอยู่ได้ โดยปกติกำลังวัตต์ของ
     หลอดยูวีจะอยู่ในช่วง 80 ถึง 550 วัตต์ต่อเซ็นติเมตร
     
      บริษัทฯ ยินดีให้คำแนะนำท่าน เพื่อที่ท่านจะได้ใช้หลอดยูวีที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงกับการใช้งานของเครื่อง

 

        
หลอด UV สำหรับงานอบสี 

       เป็นหลอดยูวี (UV LAMP) ที่นิยมนำมาใช้ในงานอบสี โดยทั่วไป ประมาณ 90% หลอด UV สำหรับอบสีจะเป็นก๊าซ Mercury
จะมีช่วง Peak อยู่ที่ 365 nm (จะมีแสงสีขาวสว่างๆ )

    หลอด UV ถ่ายเพลท ถ่ายบล็อก

       เป็นหลอดยูวี (UV LAMP) ที่นิยมนำมาใช้ในงาน ถ่ายเพลท, ถ่ายบล็อค แต่บางครั้งก็นำมาอบสีพื้น เช่น สีดำ, สีขาว จะมีช่วง Peak
อยู่ที่ 420 nm (จะมีแสงสีม่วง )

    

หลอด UV อบกาวยูวี ต้องการความเข้มสูง ๆ

        เป็นหลอดยูวี (UV LAMP)ที่นิยมนำมาใช้ในงานที่ต้องการความเข้มแสงสูงๆ หรือ งานที่ใช้กับน้ำยาที่มีความหนาของน้ำยามากๆ เช่น อบกาว UV จะมีถี่ (Spectrum) ค่อนข้างกว้าง
(จะมีแสงสีนวลออกเขียวนิดๆ )