เครื่องฆ่าเชื้อโรค
UVC

 

 
หลอดฆ่าเชื้อโรค

 

               เครื่องฆ่าเชื้อโรค , ตู้ฆ่าเชื้อโรค
   เราคือตัวแทนจำหน่ายเครื่องฆ่าเชื้อสำเร็จรูปจากประเทศเยอรมัน รวมทั้งออกแบบและผลิตโคมไฟฆ่าเชื้อโรค, ตู้และเครื่องฆ่าเชื้อโรคระบบสายพานลำเลียง สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
        - เครื่องฆ่าเชื้ออาหารสด
        - เครื่องฆ่าเชื้ออาหารสำเร็จรูป
        - เครื่องฆ่าเชื้ออาหารแห้ง
         -เครื่องฆ่าเชื้ออาหารปรุงใหม่
         -เครื่องฆ่าเชื้อผักสดหรือเห็ด
         -เครื่องฆ่าเชื้อผลไม้สดหรือแห้ง
         -ตู้ฆ่าเชื้อการผลิตยา
         -ตู้ฆ่าเชื้อเครื่องสำอางค์
         -ตู้ฆ่าเชื้องานวิจัยต่างๆหรือห้องแล๊ป
         -อุปกรณ์ฆ่าเชื้อสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย
         -ชุดฆ่าเชื้อสำเร็จรูปสำหรับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอุตสาหกรรม
         -ชุดฆ่าเชื้อสำหรับน้ำดีที่ใช้ในการขบวนการผลิต,
         -อุปกรณ์ฆ่าเชื้องานปศุสัตว์และงานเกษตร,
         -ตู้ฆ่าเชื้อสำหรบงานวิจัยค้นคว้าหรือทดลองต่าง ๆในด้านเคมีและฟิสิกค์
         -ตู้ฆ่าเชื้อเครื่องมือการเกษตร
         -ตู้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และตลอดจนตู้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์มือถือ
                   
                      นอกจากนี้บริษัท ยังให้คำแนะนำการออกแบบติดตั้งโคมไฟฆ่าเชื้อโรคสำหรับห้องปฏิบัติการ, ห้องทำงาน. ห้องผลิต, ห้องบรรจุสินค้า, ห้องน้ำ, ห้องนอน ห้องนั่งเล่นต่างๆ ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรค


 

        
ตู้ฆ่าเชื้อขนาดเล็ก ทดสอบกับผลไม้

  

ตู้ฆ่าเชื้อขนาดใหญ่
   
เครื่องสายพานลำเลียง
 
รูปฆ่าเชื้อ
   
ตู้ฆ่าเชื้อขนาดเล็ก