รุ่นเครื่อง
ATS 4060
ATS 5070
ATS 80120
ขนาดบล็อคพิมพ์  (กว้าง x ยาว) 50 x 70 เซนติเมตร 60 x 90 เซนติเมตร 90 x 140 เซนติเมตร
ขนาดชิ้นงาน (กว้าง x ยาว) 40 x 60 เซนติเมตร 50 x 70 เซนติเมตร 80 x 120 เซนติเมตร
ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ / 750 วัตต์ 380 โวลต์ / 2,300 วัตต์ 380 โวลต์ / 2,800 วัตต์
ขนาดลมที่ใช้ 0.5-0.6 Mpa 0.5-0.6 Mpa 0.5-0.6 Mpa