แบบแผ่นเรียบ

ม่านพลาสติกใส แผ่นเรียบ

หน้ากว้าง 200 มิลลิเมตร
ความหนา 2 มิลลิเมตร ความยาว 50 เมตร

ม่านพลาสติกใส แผ่นเรียบ

หน้ากว้าง 300 มิลลิเมตร
ความหนา 3 มิลลิเมตร ความยาว 50 เมตร

แบบกันกระแทก

ม่านพลาสติกใส กันกระแทก

หน้ากว้าง 200 มิลลิเมตร
ความหนา 2 มิลลิเมตร ความยาว 50 เมตร

ม่านพลาสติกใส กันกระแทก

หน้ากว้าง 300 มิลลิเมตร
ความหนา 3 มิลลิเมตร ความยาว 50 เมตร

แบบแผ่นเรียบ

ม่านพลาสติกใส สีเหลือง แผ่นเรียบ

หน้ากว้าง 200 มิลลิเมตร
ความหนา 2 มิลลิเมตร ความยาว 50 เมตร

ม่านพลาสติกใส สีเหลือง แผ่นเรียบ

หน้ากว้าง 300 มิลลิเมตร
ความหนา 3 มิลลิเมตร ความยาว 50 เมตร

แบบกันกระแทก

ม่านพลาสติกใส สีเหลือง กันกระแทก

หน้ากว้าง 200 มิลลิเมตร
ความหนา 2 มิลลิเมตร ความยาว 50 เมตร

ม่านพลาสติกใส สีเหลือง กันกระแทก

หน้ากว้าง 300 มิลลิเมตร
ความหนา 3 มิลลิเมตร ความยาว 50 เมตร