เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน สำหรับกรองน้ำดื่มเหมาะสำหรับ บ้านเรือนทั่วไป,หมู่บ้าน
      และโรงงานอุตสาหกรรม มาตราฐานสากล ขายส่งราคาพิเศษ กรณีต้องการเพิ่มระบบ UV 12-16 watt
      ราคาพิเศษ 3,500 บาท