รับออกแบบ และผลิตระบบสายพานลำเลียง(Conveyor system) ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
       และรับซ่อมระบบสายพานทุกชนิด รวมถึงอะไหล่ต่างๆเช่น มอเตอร์ และสายพาน เป็นต้น