พานาโซนิค มอเตอร์เกียร์ (PANASONIC MOTOR)มีอยู่ในหลากหลายขนาดและ
      สามารถจับคู่หัวเกียร์เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้าทุกความต้องการ