INVER TER ของเราเป็นระบบ full function, ขนาดกะทัดรัด, รูปแบบการทำงานง่าย มีขนาด
      ตั้งแต่ 400 วัตต์ ถึง 2,200 วัตต์ ประสิทธิภาพการทำงานสูง ใช้ได้กับมอเตอร์ทุกชนิด เช่น
      ระบบสายพานลำเลียง, ปั้ม, พัดลม และเครื่องจักรแปรรูปอาหาร