อินฟราเรด เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ให้ความร้อนโดยการแผ่รังสีโดยไม่ต้องใช้ตัวกลาง     นำพาความร้อนเหมือนเช่นระบบอื่นๆ เช่น HEATER ที่ใช้ลมพาความร้อนไปใช้งานและ“IR”ยังเป็นพลังงาน     บริสุทธิ์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ “IR”มีความยาวของคลื่นที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งที่ใช้กันอยู่สามารถจำแนกได้
    3 ระบบดังนี้ SW,MW,LW รังสีทั้ง 3 ชนิดก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนของโมเลกุล ซึ่งก่อให้เกิดความร้อน
    ที่แตกต่างกันและจะมีประสิทธิภาพมากเมื่อนำประยุกต์ใช้กับวัตถุที่มีโครงสร้างโมเลกุลเรียงกันเป็นแถว
    เช่น สีน้ำ สีน้ำมัน กาว อาหาร พลาสติก แลคเกอร์ น้ำ ฯลฯ

          ลักษณะเด่นของหลอดอินฟาเรด (INFRARED LAMP) หรือฮีตเตอร์แท่งแก้ว
               - ให้ความปลอดภัยสูงเพราะไม่มีเปลวไฟ
               - ขนาดเล็กกว่าการให้ความร้อนแบบทั่วไป ประหยัดเนื้อที่
               - สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงภายในเวลาอันรวดเร็ว
               - ไม่มีฝุ่นละอองเกาะชิ้นงานเวลาให้ความร้อน
               - เป็นการให้ความร้อนแบบแผ่ความรังสี(แบบเดียวกับการที่ดวงอาทิตย์ส่งความร้อน
                 มายังโลก) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงความสูญเสียต่ำและที่สำคัญคือประหยัดพลังงาน 40-70%
               - ให้ความร้อนได้ถึงเนื้อใน จึงทำให้ประหยัดเวลาได้ 1-10 เท่าตัวมากกว่าการให้ความ
                 ร้อนแบบเฉพาะที่ผิวแล้วค่อยๆซึมเข้าไปในเนื้อใน จึงทำใช้เวลาไม่นาน
               - ควบคุมการทำงานได้ง่าย เมื่อต้องการความร้อนก็จุดหลอดโดยการจ่ายไฟ
                 จะได้ความร้อน 100% ภายใน 5 วินาที(SW) เมื่อไม่ต้องการใช้งานก็ดับหลอดไฟ
                 ความร้อนก็จะหยุดทันที

          วิธีการนำหลอดอินฟาเรด (INFRARED LAMP) ไปใช้

              1. ใช้ในการขึ้นรูปพลาสติก
              2. ใช้ในการให้ความร้อนขวด PET
              3. ให้ความร้อนแก่อาหารภายในตู้อบ
              4. อบแห้ง น้ำยาวานิช สีน้ำ สีน้ำมัน ในงานพิมพ์ต่างๆ
              5. อบแห้งกระดาษหรือหมึกพิมพ์
              6. อบสีรถยนต์ให้แห้งเร็วขึ้น
              7. ให้ความร้อนเฉพาะจุด เพื่อฆ่าเชื้อเวชภัณฑ์
              8. อบแห้งสีฝุ่นเพื่อให้เกาะตัวได้เร็วขึ้น
              9. รักษาระดับความชื้น ความร้อนภายในห้อง